icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
  Також у нас ви знайдете:
           
   
  ПОГОДА У НАС
  ВIДПОЧИНОК ДЛЯ РОДИНИ
  КАРТА ГIРСЬКИХ СХИЛIВ
   


  Historia magistra vitae est (Iсторiя – вчителька життя) - вiдома фраза Цiцерона, яка свiдчить що вже у стародавнiй перiод видатнi мислителi надавали iсторії важливе значення. Це не випадково, адже iсторiя завжди була важливим об’єднавчим чинником формування нацiй. Iсторiя кожного народу акумулює в собi безцiнний багатовiковий досвiд господарювання, культурного розвитку, захисту вiд ворогiв, подолання iнших труднощiв. Iнтерес до iсторiї дозволяє використати цей досвiд для вирiшення проблем сьогодення, для уникнення прикрих помилок. Вiдомо багато висловiв видатних людей, в яких пiдкреслюється значення iсторiї, ось деякi з них:
  Не знати iсторiї - означає завжди бути дитиною (Цицерон)
  Самостiйно розпочати iсторiю неможливо: навiть самий великий i могутнiй герой здатний внести лише крихiтний внесок в iсторiю, яка змiнює світ. (Дж. Толкiен)
  Одних iсторiя вчить, а iншим пiдносить урок. (К. Кушнер)
  Iсторiя повторюється, поки ми її не запам'ятаємо. (О. Мiнченков)
  Нiяка iнша наука не вiдкриває свої ворота перед публiкою, що читає так широко, як iсторiя. (Й. Гейзинга)
  Iсторiя - свiдок минулого, свiтло iстини, жива пам'ять, учитель життя, вiсник старовини. (Цицерон)
  Завдяки iсторичній пам’ятi людина стає особистiстю, народ — нацiєю, країна — державою. (М. Грушевський)
  Iсторiя мого життя складає частину iсторiї моєї Батькiвщини. (Т. Шевченко)
  Iсторiя зобов’язує не лише її знати, але i творити її. (А. Коваль)
  Iсторiя народу є так само його заповiтом. (В. Швебель)
  Iсторiя — найкращий вчитель, в якого найгiршi учнi (I. Гандi)

  hotel-history.com.ua
  hotel-history.com.ua
  hotel-history.com.ua
  hotel-history.com.ua
  hotel-history.com.ua