Iсторiя в датах


1 млн. - 9 тис. рр. до н.е. - Палеолiт
8 - 6 тис. рр. до н.е. - Мезолiт
VI - IV тис. до н.е. - Неолiт
V - III тис. до н.е. - Трипiльська культура
II - I тис. до н.е. - Бронзова доба
IХ ст. до н.е. - Початок використання залiза
VII ст. до н.е. - Поява скiфiв у Пiвнiчному Причорномор’ї
VIII - V ст. до н.е. - Початок грецької колонiзiцiї
Близько 500 р. до н.е. - Вiйна скiфiв з перським царем Дарiєм I
V ст. до н.е. - Просування сарматiв на Днiпро. Заснування Неаполя Скiфського у Криму. Занепад Скiфської держави.
IV ст. н.е. - Вторгнення гунiв у Схiдну Европу
Кiн. IV - VI ст. - iснування союзу (держави) антiв
VIII ст. - Розселення слов'ян. Утворення родоплеменних союзiв
VIII - IX ст. - Формування Київської Русi

IХ-Х ст.

860 - 867 рр. Походи Аскольда на Вiзантiю. Початок впровадження християнства
882 - 912 рр. Захоплення варягами Києва. Князювання Олега
912 - 945 рр. Князювання iгоря
945 - 964 рр. Князювання Ольги
964 - 972 рр. Князювання Святослава
980 - 1015 рр. Князювання Володимира
981 р. Приєднання Володимиром Червленських городiв
988 р. Прийняття християнства на Русi
992 - 996 рр. Будiвництво Десятинної церкви в Києвi

ХI ст.

1019 - 1014 рр. Князювання Ярослава Мудрого
1036 р. Об’єднання Русi пiд владою Київського князя. Розгром печенiгiв
1051 р. Обрання митрополiтом Київським iларiона. “Слово о законi i благодатi”
1056 - 1057 рр. “Остромирове Євангелiє”
1068 р. Перший напад половцiв на Русь. Повстання у Києвi
1073 р. “Iзборник” Святослава
1097 р. Перший з’їзд князiв у Любечi

ХII ст.

1113 р. Повстання в Києвi
1113 - 1125 рр. Князювання в Києвi Володимира Мономаха

1116 р. “Повiсть минулих (временних) лiт” в редакцiї Сiльвестра
1152 - 1187 рр. Князювання Осмомисла в Галичинi
1169 р. Зруйнування Києва суздальським князем Андрiєм Боголюбським
1185 р. Похiд Iгоря на половцiв
1187 р. Вперше згадується назва “Україна”
1187 р. Угорська iнтервенцiя. Бело III проголошує себе “королем Галичини”
1199 р. Утворення Галицько-Волинського князiвства

ХIII ст.

1223 р. Поразка руських князiв у битвi з монголо-татарами на р. Калцi
1228 - 1264 рр. Князювання Данила Романовича
1239 р. Вторгнення монголо-татар на Переяславщину i Чернiгiвщину
1240 р. Зруйнування Києва монголо-татарами
1254 р. Коронування Данила Галицького як короля Русi в Дорогочинi
1254 р. Напад Куремси
1259 р. Напад Бурундая
1264 - 1301 рр. Князювання Лева i Даниловича
1280 р. Приєднання до Галицько-Волинського князiвства Закарпаття i Любленської землi

XIV ст.

1301 - 1315 рр. Князювання Юрiя i Львовича
1315 - 1323 рр. Князювання Андрiя та Лева II
1349 р. Завоювання Галичини польським королем Казимiром
1362 р. Перемога князя Ольгерда над татарами на рiчцi Синi Води
1372 - 1378 рр. Правлiння Володимира Опольського
1385 р. Кревська унiя
1387 р. Остаточне захоплення Польщею Галичини
1399 р. Поразка литовсько-українських вiйськ на р. Ворсклi

XV ст.

1411 р. Перемога над Тевтонським орденом при Грюнвальдi
1413 р. Гордельська унiя мiж Литвою i Польщею
1430 р. Приєднання Захiдного Подiлля до Польщi
1431 - 1435 рр. Вiйна мiж Ягайлом та Свидригайлом проти Польщi
1471 р. Остаточний занепад Київського князiвства
1475 р. Кримське ханство стає васалом турецького султана
1482 р. Перший великий похiд кримських татар в Україну
1489 - 1492 р. Першi документальнi згадки про українських козакiв
1490 - 1492 р. Повстання в Галичинi проти шляхти пiд проводом Мухи
1498 р. Перший турецький похiд на Україну

XVI ст.

1500 - 1503 р. Вiйна мiж Литвою i Росiєю. Приєднання до Москви Чернiгiвщини i Сiверщини
1508 р. Повстання української шляхти на чолi з Михайлом Глинським
1529 р. Перший Литовський Статут
1556 р. Заснування Сiчi на р. Хортиця Д.Вишневецьким
1557 р. Устав на волоки
1569 р. Люблинська унiя. Утворення Речi Посполитої
1573 р. Заснування i.Федоровим друкарнi у Львовi
1574 р. Вихiд у свiт “Букваря” i “Апостола” у Львовi
1578 р. Заснування Острозької Академiї
1586 р. Затвердження статуту Львiвського братства
1591 - 1593 рр. Повстання пiд проводом К.Косинського
1594 - 1596 рр. Повстання пiд проводом С.Наливайка
1596 р. Брестська церковна унiя

XVII ст.

1618 р. Похiд козацького вiйська на чолi з Сагайдачним на Москву
1618 р. Видання граматики М.Смотрицького
1620 р. Вiдновлення православної митрополiї у Києвi
1621 р. Хотинська вiйна
1625 р. Селянсько-козацьке повстання пiд проводом Марка Трясила
1632 р. Заснування Києво-Могилянської Академiї
1637 - 1638 рр. Селянсько-козацькi повстання
1648 - 1657 рр. Вiйна українського народу пiд проводом Б. Хмельницького
1648 р. Перемоги козацьких вiйськ пiд Жовтими Водами, Корсунем i Пилявцями
1649 р. Битва пiд Зборовом. Зборiвська угода
1651 р. Поразка пiд Берестечком. Бiлоцеркiвський договiр
1652 р. Перемога пiд Батогом
1653 р. Битва пiд Жванцем
1654 р. Переяславська Рада. Березневi статтi
1657 р. Шведсько – українсько - семигородська коалiцiя. Смерть Б.Хмельницького
1658 р. Гадяцький трактат, спроба федерацiї з Польщею
1659 р. Битва пiд Конотопом. Переяславськi статтi Ю. Хмельницького
1660 р. Слободищенський договiр України з Польщею
1663 р. Чорна Рада в Нiжинi. Розкол України на Лiвобережну й Правобережну
1667 р. Андрусiвська угода. Подiл України мiж Росiєю i Польщею
1672 р. Захоплення турками Подiлля. Бучадський договiр
1676 р. Журавенський мирний договiр мiж Польщею i Туреччиною
1681 р. Бахчисарайський мир мiж Росiєю i Туреччиною
1685 р. Пiдпорядкування православної Київської митрополiї московському патрiарху
1686 р. “Вiчний мир” мiж Росiєю i Польщею
1697 - 1696 р. Азовсько-днiпровськi походи українських i росiйських вiйськ
1699 р. Карловицький мирний договiр
1700 - 1721 рр. Пiвнiчна вiйна
1702 - 1704 рр. Повстання пiд проводом Семена Палiя
1704 р. Об’єднання Мазепою Лiвобережної i частини Правобережної України
1708 р. Союз Мазепи з Карлом Хii проти Росiї
1709 р. Зруйнування Чортомлицької Сiчi росiйською армiєю 27 червня
1709 р. Поразка Карла ХII пiд Полтавою
1710 р. Проголошення в Бендерах П.Орликом “Пактiв i Конституцiї прав i вольностей Вiйська Запорiзького”
1711 р. Заснування Олешкiвської Сiчi
1711 р. Прутський трактат
1721 р. Заборона друку в друкарнях святого письма
1722 - 1727 рр. Перша Малоросiйська колегiя
1727 р. “Решительные пункты”Д.Апостола
1734 - 1750 рр. “Правлiння гетьманського уряду”
1734 р. Повернення Запорiзьких козакiв. Заснування Сiчi на Пiдпiльнiй
1743 р. Права по которым судится малоросийский народ”
1738 - 1745 рр. Перiод найбiльшої активностi загону опришкiв Олекси Довбуша
1764 р. Скасування Гетьманщини
1764 - 1781 рр. Друга Малоросiйська колегiя
1768 р. Колiївщина. Барська конфедерацiя
1768 - 1774 рр. Перша росiйсько-турецька вiйна
1772 р. Перший подiл Польщi. Вiдхiд Галичини до Австрiї
1774 р. Кучук-Кайнарджийський мирний договiр
1775 р. Лiквiдацiя Запорiзької Сiчi. Захоплення Австрiєю Буковини
1783 р. Закрiпачення українських селян. Захоплення Криму
1785 р. Царська грамота на дворянство козацькiй старшинi та шляхтi
1785 - 1791 рр. Друга росiйсько-турецька вiйна
1788 р. Формування Чорноморського козацтва
1791 р. Ясський мирний договiр
1793 р. Другий подiл Польщi. Вiдхiд до Росiї Правобережної України
1795 р. Третiй подiл Польщi. Вiдхiд до Росiї Захiдної Волинi
1796 р. Поширення загальноросiйського адмiнiстративного устрою на Україну
1798 р. Видання “Енеїди” i.Котляревського

ХIХ ст.

1805 р. Вiдкриття Харкiвського Унiверситету
1805 р. Вiдкриття у Києвi першого стацiонарного театру
1806 - 1812 р. Росiйсько-турецька вiйна
1808 р. Вiдновлення Галицької митрополiї
1812 р. Бухарестський мирний договiр
1812 р. Вiйна мiж Росiєю i Францiєю (Вiтчизняна вiйна)
29 червня - 3 липня 1819 р. Повстання у вiйськовому поселеннi в Чугуєвi
1821 р. Органiзацiя в Тульчинi Пiвденного товариства
1823 р. Створення в Новоград-Волинському «Товариства об’єднаних слов’ян»
29 грудня 1825 р. – 3 сiчня 1826 р. Повстання Чернiгiвського полку
1830 р. Вiдкриття в Одесi першої в Українi публiчної бiблiотеки
1830 - 1831 рр. Польське повстання
1830 - 1837 р. Дiяльнiсть “Руської трiйцi”
1834 р. Заснування Київського Унiверситету iм. св.Володимира
1839 р. Лiквiдацiя греко-католицької церкви в Росiйськiй iмперiї
1840 р. Видання “Кобзаря” Т.Шевченка
1845 - 1847 рр. Дiяльнiсть Кирило-Мефодiєвського товариства
1847 - 1848 р. “iнвентарнi реформи” генерал-губернатора Бiбiкова
1848 р. Скасування панщини в Захiднiй Українi
1853 - 1856 рр. Кримська вiйна
18 листопада 1853 р. Розгром турецького флоту в Синопськiй бухтi
Жовтень 1854 - серпень1855 рр. Оборона Севастополя
1856 р. Паризький мирний договiр
19 лютого 1861 р. Скасування крiпацтва в Росiї
1863 р. Валуєвський циркуляр
Сiчень 1863 р.- квiтень 1864 рр. Польське повстання
1864 р. Земська реформа
1864 р. Судова реформа
1865 р. Заснування Новоросiйського унiверситету в Одесi
1870 р. Мiська реформа
1870 - 1873 рр. Створення народницьких гурткiв
1873 р. Заснування у Львовi наукового товариства iм. Т.Шевченка
1875 р. Заснування Чернiвецького унiверситету
1876 р. Емський указ Олександра II
1883 р. Заснування заповiдника “Асканiя Нова”
1890 р. Створення Української Радикальної партiї в Галичинi
1897 р. Утворення Української Загальної Органiзацiї - УЗО
1897 р. Створення Української соцiал-демократичної групи в Києвi
1897 р. Створення «Союзiв боротьби за визволення робiтничого класу»
1898 р. Заснування Київського полiтехнiчного iнституту
1899 р. Утворення в Галичинi Української нацiонально-демократичної та Української соцiал-демократичної партiї
1899 р. Утворення Революцiйної Української партiї
1900 р. Видання брошури М.Мiхновського “Самостiйна Україна”
1900 р. Утворення Української соцiалiстичної партiї

ХХ ст.

1902 р. Утворення Української народної партiї
1904 р. Створення Української демократичної партiї
12 сiчня 1905 р. Заснування Українського соцiал-демократичного союзу “Спiлка”
14-25 червня 1905 р. Повстання на броненосцi “Потьомкiн”
17 жовтня 1905 р. Манiфест Миколи II про проголошення “конституцiйних свобод”
Листопад 1905 р. Повстання на крейсерi “Очакiв” у Севастополi (П.Шмiдт)

Листопад 1905 р. Повстання саперiв у Києвi (Б.Жаданiвський)
Грудень 1905 р. Збройнi повстання в Українi
Грудень 1905 р. II-й з’їзд РУП. Утворено Українську соцiал-демократичну партiю УСДРП
27 квiтня – 8 липня 1906 р. Дiяльнiсть i-ї Державної Думи
19 серпня 1906 р. Створення вiйськово-полiтичних судiв
9 листопада 1906 р. Указ уряду про вiльний вихiд iз селянської громади.
20 лютого – 3 червня 1907 р. Дiяльнiсть II-ї Державної Думи
3 червня 1907 р. Манiфест про розпуск II-ї Думи. Змiна виборчого закону.
1911 р. Закон про створення земств у Захiдних губернiях

19 липня 1914 р. Початок I-ї свiтової вiйни
Серпень -вересень 1914 р. Галицька битва
Серпень 1914р. Створення у Львовi “Союзу Визволення України” (СВУ)

1917 р.

27 лютого 1917р. Лютнева буржуазна революцiя
4 березня 1917 р. Створення Центральної Ради
5 - 7 квiтня 1917 р. Проведення Українського нацiонального конгресу в Києвi
5 - 8 квiтня 1917 р. i-й Український вiйськовий з’їзд
28 травня – 2 червня 1917 р. i-й Всеукраїнський селянський з’їзд
5-10 червня 1917 р. II-й Український вiйськовий з’їзд
10 червня 1917 р. I-й Унiверсал Центральної Ради
15 червня 1917 р. Створення Генерального Секретарiату
29 червня 1917 р. Приїзд до Києва делегацiї Тимчасового уряду
3 липня 1917 р. II-й Унiверсал Центральної Ради
22 вересня 1917 р. Рiшення Центральної Ради про скликання Установчих зборiв України.
24 - 25 жовтня 1917 р. Переворот у Петроградi

7 листопада 1917 р. III-й Унiверсал Центральної Ради. Проголошення УНФ
3 грудня 1917 р. Ультиматум Ради Народних Комiсарiв до Центральної Ради
6 грудня 1917 р. I-й Загальноукраїнський з’їзд Рад у Києвi
11-12 грудня 1917 р. I-й Загальноукраїнський з’їзд Рад у Харковi. Проголошення радянської УНР

1918 р.

9 сiчня 1918 р. IV-й Унiверсал Центральної Ради. Проголошення незалежностi УНР
26 сiчня 1918 р. Вiйська М.Муравйова зайняли Київ
27 сiчня 1918 р. Пiдписання Центральною Радою сепаратного Брестського миру
19 лютого 1919р. Наступ нiмецьких вiськ на Україну
23 квiтня 1918 р. Економiчна угода мiж Україною та Нiмеччиною i Австро-Угорщиною
29 квiтня 1918 р. Державний переворот на чолi з П.Скоропадським
5-12 липня 1918 р. I-й з’їзд Комунiстичної партiї (бiльшовикiв) України у Москвi
30 липня 1918 р. Вбивство у Києвi нiмецького фельдмаршала Ейгорна
24 жовтня 1918р. Оновлення гетьманського уряду
13-14 листопада 1918 р. Створення Директорiї
28 листопада 1918 р. Створення бiльшовицького Тимчасового робiтничо-селянського уряду
14 грудня 1918 р. Вступ вiйськ Директорiї до Києва

1919 р.

22 сiчня 1919 р. Проголошення акту злуки УНР i ЗУНР
15 квiтня 1919 р. Наступ Денiкiна у Донбасi
7 травня 1919 р. Початок повстання отамана Григор’єва
Червень 1919 р. Наступ Добровольної армiї генерала Денiкiна в Українi
25 червня 1919 р. Постанова країн Антанти щодо Схiдної Галичини
16 - 18 листопада 1919 р. Бої проти Червоної Армiї на Правобережнiй Українi
31 серпня 1919 р. Вiйська УНР увiйшли до Києва
Листопад 1919 р. Наступ польських вiйськ на Кам’янець - резиденцiю ЗОУНР
2 грудня 1919 р. Делегацiя УНР пiдписала декларацiю з Польщею

1920 р.

25 липня 1920 р. Формування Є.Петрушевичем закордонного уряду Галичини у Вiднi
12 жовтня 1920 р. Прелимiнарний договiр мiж РРФСР i Польщею

Наступнi роки

26 жовтня 1922р. Вибори до сейму в листопадi 1922 р. на Схiднiй Галичинi бойкотувалися
15 грудня 1923 р. Паризька конференцiя Англiї, Францiї, iталiї, Японiї
1930 р. Польська “пацифiляцiя” у Схiднiй Галичинi
Вересень 1930 р. Заява Польщi у Лiзi нацiй
15-18 березня 1939 р. 17 вересня 1939 р. - Початок походу Червоної Армiї на Захiдну Україну Вторгнення i окупацiя угорською армiєю Закарпатської України
26-27 жовтня 1939 р. Засiдання Народних зборiв Захiдної України
Осiнь 1939- осiнь 1940 рр. Поширення репресiй на територiю Захiдної України
28-30 червня 1940 р. Приєднання Бесарабiї i Пiвнiчної Буковини до УРСР.

1941 р.

22 червня 1941 р. Напад фашистської Нiмеччини на СРСР
22 - 29 червня 1941 р. Прикордоннi бої радянських вiйськ
23 - 29 червня 1941 р. Танковi бої у трикутнику Дубно-Луцьк-Рiвне
25 червня 1941 р. Створення на територiї України Пiвденного фронту
29 червня 1941 р. Директива ЦК ВКП(б) та РНК СРСР партiйним i радянським органам прифронтових областей
30 червня 1941 р. Створення Державного комiтету оборони

30 червня 1941 р.
Акт проголошення Органiзацiєю українських нацiоналiстiв у Львовi вiдновлення Української держави
1 липня 1941 р. Наступ нiмецьких та румунських вiйськ на Пiвденному фронтi
5 липня 1941 р. Постанова ЦК КП(б)У про створення партизанських загонiв

7 липня - 26 вересня 1941 р.
Київська оборонна операцiя радянських вiйськ
4 серпня-16 жовтня 1941 р. Оборона Одеси радянськими вiйськами
20 серпня 1941 р. Створення на окупованих землях рейхскомiсарiату “Україна”

25-30 серпня 1941 р. Нiмецькi вiйська вийшли до р.Днiпро
19 вересня 1941 р. Радянськi вiйська залишили Київ

29-30 вересня 1941 р. Початок масових розстрiлiв у Бабиному Яру
29 вересня 1941 р. Донбаська оборонна операцiя радянських вiйськ
30 вересня 1941 р.-20 квiтня 1942 р. Московська битва
Жовтень 1941 р. Новий наступ нiмцiв на Пiвднi

30 жовтня 1941 р.-1 липня 1942 р. Оборона Севастополя

1942 р.

18 сiчня – 31 березня 1942р. Наступ Пiвденно-Захiдного фронтiв
8 - 9 травня 1942р. Наступ нiмецьких вiйськ у Криму
12 травня 1942 р. Початок наступу радянських вiйськ пiд Харковом
17 травня 1942 р. Перехiд нiмецьких вiйськ у контрнаступ
30 травня 1942 р. Створення Центрального штабу партизанського руху
28 червня - 24 липня 1942 р. Наступ нiмецьких вiйськ у Донбасi

17 липня 1942 р.-2 лютого 1943 р. Сталiнградська битва
14 жовтня 1942р. Створення Української повстанської армiї (УПА)
18 грудня 1942 р. Радянськi вiйська знову увiйшли в Україну

1943 р.

29 сiчня - 18 лютого 1943 р. Наступ вiйськ Пiвденно-Захiдного фронту
19 лютого - 25 березня 1943 р. Контрнаступ нiмецьких вiйськ у Донбасi
5 липня - 23 серпня 1943 р. Курська битва
17 липня - 22 вересня 1943 р. Наступальнi дiї радянських вiйськ на Лiвобережнiй Українi
Вересень-листопад 1943 р. Битва за р.Днiстер
3 - 13 листопада 1943 р. Київська наступальна операцiя

1944 р.

24 сiчня – 17 лютого 1944р. Корсунь-Шевченкiвська наступальна операцiя радянських вiйськ
22 березня – 16 квiтня 1944 р. Наступ радянських вiйськ на Пiвднi
13 липня – 29 серпня 1944 р. Львiвсько-Сандомирська наступальна операцiя радянських вiйськ
Липень 1944 р. Початок боротьби УПА з частинами Червоної Армiї
8 вересня – 28 жовтня 1944р. Схiдно-Карпатська стратегiчна наступальна операцiя

1945 р.

16 квiтня – 8 травня 1945 р. Берлiнська наступальна операцiя
1945-1953 рр. Боротьба ОУН-УПА iз загонами Радянської Армiї, НКВС,МДБ
29 червня 1945 р. Радянсько-чехословацький договiр про воз’єднання Закарпатської України з УРСР

Наступнi роки

1946 - 1947 рр. Голодомор в Українi
5 березня 1953 р. Помер i.Сталiн
19 лютого 1954р. Указ Президiї Верховної Ради СРСР про передачу Криму Українi
14-25 лютого 1956 р. ХХ з’їзд КПРС
26 грудня 1957 р. На Пленумi ЦК КПУ першим Секретарем обрано М.Пiдгорного
1-2 липня 1963 р. На Пленумi ЦК КПУ першим Секретарем обрано П.Шелеста
1961 р. Суд у Львовi над членами Українського робiтничо- селянського союзу. Звинувачення в нацiоналiзмi
1967-1968 рр. Закритi судовi процеси над представниками української iнтелiгенцiї у Києвi, Львовi, iвано-Франкiвську
1976 р. У Києвi створено “Українську групу сприяння виконанню гельсинських угод”
26 квiтня 1986 р. Аварiя на ЧАЕС
Лютий-березень 1989 р. Опублiковано проект програми Народного Руху України
8 - 10 вересня 1989 р. Установчий з’їзд Народного Руху України в Києвi
Березень 1990 р. Вибори до Верховної Ради України та мiсцевих Рад
16 липня 1990 р. Декларацiя про Державний суверенiтет України
1 жовтня 1990 р. Початок роботи другої сесiї Верховної Ради республiки
1991 р. перша половина Наростання кризової ситуацiї в СРСР i в Українi
19 - 21 серпня 1991 р. Спроба державного перевороту
24 серпня 1991 р. Проголошення Акту про незалежнiсть України
1 грудня 1991 р. Проведення референдуму про незалежнiсть України, обрання Президента
7 - 8 грудня 1991 р. Договiр у Бiловезькiй Пущi про створення СНД
5 сiчня 1992 р. iнагурацiя Л.Кравчука
10 липня 1994 р. Президентом обрано Л.Кучму
Листопад 1995 р. Вступ України до Ради Європи
28 червня 1996 р. Прийняття Конституцiї України
Вересень 1996 р. Введення нацiональної грошової одиницi – гривнi