Стародавня iсторiя
Найдавнiший перiод, час появи перших людей на територiї України, виникнення релiгiї i мистецтва, землеробства i скотарства, металургiї. Тодi ж виникають першi держави.
 
 
 
   
 

Середньовiччя
Перiод виходу наших предкiв на iсторичну арену, заснування ними першої української держави – Київської Русi. Пiзнє середньовiччя – час виникнення унiкального явища європейської iсторiї – українського козацтва.
 
     

Новiтнiй перiод
Переважно ХХ столiття, для якого характерна iндустрiалiзацiя i урбанiзацiя країни, боротьба українцiв за нацiональне визволення, здобуття незалежностi.
 
 
 
     

Вiдпочинок для великої родини
У нас Ви можете вiдпочити всiєю великою родиною, орендувавши цiле шале!